لطفاً مقداری را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

لطفاً مقداری را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

برای بازیابی رمز عبور خود آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

بازگشت به قسمت ورود

بستن

کودکانی با نیازهای خاص

#کودک #مشکلات خاص #اختلال


این ویدئو در مورد کودکانی است با مشکلات و نیازهای خاص (مثل: کور رنگی، کم شنوایی،اختلال خواند). مدت زمان این ویدئو 2 دقیقه میباشد.

دسته بندی ها باهم یاد بگیریم

توضیحات کامل
این ویدئو در مورد کودکانی است با مشکلات و نیازهای خاص (مثل: کور رنگی، کم شنوایی،اختلال خواند). مدت زمان این ویدئو 2 دقیقه میباشد.