لطفاً مقداری را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

لطفاً مقداری را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

برای بازیابی رمز عبور خود آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

بازگشت به قسمت ورود

بستن

اتوبوس های شلوغ

#کارتون #سریال #اتوبوس #اتوبوس های #شلوغ #اتوبوس های شلوغ


این مجموعه انیمیشن در طی سال های 2002 تا 2005 ، در دو فصل چند قسمتی، توسط تری وارد، کارگردانی و ساخته شد. این مجموعه ی چندقسمتی، زندگی گروهی از اتوبوس ها را نشان می دهد که در یک شهر خیالی به نام «چاملی» باهم در یک گاراژ زندگی می کنند. هر روز در این شهر برای سامی (جوان ترین اتوبوس) و دیگر اتوبوس ها اتفاقات جالب و متفاوتی رخ می دهد که در این میان ...


توضیحات کامل
این مجموعه انیمیشن در طی سال های 2002 تا 2005 ، در دو فصل چند قسمتی، توسط تری وارد، کارگردانی و ساخته شد. این مجموعه ی چندقسمتی، زندگی گروهی از اتوبوس ها را نشان می دهد که در یک شهر خیالی به نام «چاملی» باهم در یک گاراژ زندگی می کنند. هر روز در این شهر برای سامی (جوان ترین اتوبوس) و دیگر اتوبوس ها اتفاقات جالب و متفاوتی رخ می دهد که در این میان ...