لطفاً مقداری را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

لطفاً مقداری را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

برای بازیابی رمز عبور خود آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

لطفاً مقداری را وارد نمایید

بازگشت به قسمت ورود

بستن

انفاق

تنظیم کننده:موسسه بانک نرم افزاری دانش پژوهان(دانش بانک )
#انفاق #پیرمرد نیکوکار #کمک به مستمندان


در زمانهای قدیم در شهر یمن، پیرمرد مردم داری زندگی میکرد. پیرمرد یک باغ میوه داشت که قسمتی از میوه های باغش را به مستمندان انفاق میکرد تا اینکه ...

دسته بندی ها فرشته های زمینی
سازنده موسسه بانک نرم افزاری دانش پژوهان(دانش بانک )

توضیحات کامل
در زمانهای قدیم در شهر یمن، پیرمرد مردم داری زندگی میکرد. پیرمرد یک باغ میوه داشت که قسمتی از میوه های باغش را به مستمندان انفاق میکرد تا اینکه ...